Yazılım kurulumları Hafta içi 09:00-16:30 arası yapılmaktadır
Çalışma Saatleri : 09-00 ~~ 17:00 (Hafta İçi)
FAKS: 0312 229 08 13 bilsafax@gmail.com

Otomatik Sınav Planlama(SPlanoto)

VERSİYON -SATIŞ TALEBİ I DESTEK TALEBİ

 

Bütün liselerde ve meslek eğitim merkezlerinde kullanılabilir.

Sorumluluk sınav planlarını öğrenci bazlı olarak çakıştırmadan otomatik yapar ve listelerini hazırlar.

Gözcü ve komisyon dağıtımları da otomatik olarak yapılabilir.

Merkezi sistemden sınıf, ders bilgilerini alarak veri girişine gerek bırakmaz.

Çok pratik bir şekilde sınav planları hazır olur.

Sınav ücret çizelgesi, ilçe onaylı sınav çizelgesi, öğretmen el programı, sınav listeleri alınabilir.

Son Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen dönem sonlarında uygulanacak ortak sınavlarınızı da otomatik planlayarak uygulayabilirsiniz.

Öğretmen sınav görevlerini eposta olarak gönderebilirsiniz

Aynı gün ve saate denk gelmesi gereken sınavları, Dağıtmadan önce belirleyebilir ya da sınav istediğiniz Her hangi bir gün ve saat çekebilirsiniz.

Öğrenciye, bir günde en fazla kaç adet sınav verilebileceğini ve aynı anda başlatılabilecek sınav sayısını belirleyebilirsiniz.

Kalabalık sınıflarda aynı sınav grup numaralarına göre birden fazla sınava bölerek farklı sınıflarda aynı tarih ve Saate denk gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sınav şeklini Yazılı, sözlü ya da uygulama olarak  belirleyebilirsiniz.
Fiziki mekanlar tanımlayarak dağıtımı bu mekanlara yapmasını sağlayabilirsiniz.
Öğretmenlerin görevlendirme şeklini ve görev hesaplama şeklini belirleyebilirsiniz.
Sınavlara gözcü ve komisyon üyesini tek tek atayabileceğiniz gibi belirlediğiniz kriterlere göre otomatik olarak da atayabilirsiniz.
Belirtilen parametrelere göre sınavların dağıtımını tek tek ya da toplu bir şekilde yapabilir, dağıtımdan sonra sınavların yerlerini değiştirebilirsiniz.
Arşivdeki geçmiş sınavlardan yeni sınav dönemi planlayabilirsiniz.
Sınavların listelerini tarih, mekan, öğrenci bazında alabileceğiniz gibi ilçe onayı için sınav çizelgesi,öğretmen el program, sınav görevlileri imza cetveli ve
sınav ücret çizelgesi de alabilirsiniz.
Haftalık ders dağıtım, öğretmen devam-devamsızlık programı ile entegre çalışan programa öğrenci, öğretmen, branş ve ders bilgilerini excel ile de aktarabilirsiniz.