Yazılım kurulumları Hafta içi 09:00-16:30 arası yapılmaktadır
Çalışma Saatleri : 09-00 ~~ 17:00 (Hafta İçi)
FAKS: 0312 229 08 13 bilsafax@gmail.com

Okulsis Ölçme

VERSİYON -SATIŞ TALEBİ I DESTEK TALEBİ

 

Ortak sınavlarınızı (Test/Yazılı),Deneme sınavlarınızı(LGS,TYTAYT)kolayca değerlendirip, öğrencilerinizin ve okulunuzun başarısını artırın.

 

Okulsis.net Ölçme Değerlendirme Modülü; Öğretim programları, Soru bankası, Sınav yönetimi, Ölçme değerlendirme raporları, İzleme ve yönlendirme modüllerinden oluşur.
Sorularınızı programa girerek okulunuza ait soru bankası oluşturulabilir, soru kitapçıkları hazırlanabilir.
Programa girilen sorulara, konu ve kazanım ataması yapılabilir.
Optik form tanımlama yapılabilir. Program tüm optik okuyucularla uyumludur.
Ortak sınav(Test veya yazılı) değerlendirmeleri, LGS deneme sınavı, TYTAYTdeneme sınavı değerlendirmeleri yapılabilir.
Öğretmenler şifreleri ile programa girip yazılı sınavlarını, soru puanlarına girerek değerlendirebilir.
Öğrenci sınav sonuç belgesi ve sınıf sınav sonuç belgesi alınabilir.
Okul ve öğrenci başarı gelişimleri, puan, konu, kazanım bazında izlenebilir.
Sınav puanları istenirse merkezi sisteme gönderilebilir, not girişine gerek kalmaz.
Program, okulunuzun bilgisayarlarına kurulabileceği gibi Bilsa merkez serverlarında okulunuz adına açılacak alanda da kullanılabilir.
Sınav sonuçlarını öğrenci ve velilere kendi ekranlarında görebilecekleri gibi sonuçlar e-posta ve kısa mesaj ile gönderilebilir.