Yazılım kurulumları Hafta içi 09:00-16:30 arası yapılmaktadır
Çalışma Saatleri : 09-00 ~~ 17:00 (Hafta İçi)
FAKS: 0312 229 08 13 bilsafax@gmail.com

Okul Disiplin Planlama

 

VERSİYON -SATIŞ TALEBİ I DESTEK TALEBİ

 

 

Excel’den toplu öğrenci bilgisi alma ve kaydı.

Onur kurulu kararları belgesi ve yazışma belgesi.

Disiplin yönetmeliğine uygun cezalarla ilgili maddeleri ve karar tutanakları.

Rehber öğretmen görüş belirleme yazısı

İfade ve savunma davet yazısı ile belge asma indirme tutanağı.

Onur kurulu kararlarını veliye bildirme yazısı ve kurul karar deferi.

Tebellüğ belgesi ve Disiplin olayları arşivi